E-SHOP


OTS-15


PARAMETRE ZARIADENIA:
Maximálna kapacita: až 15 000 mg/h
Metóda výroby ozónu: korónový výboj
Výkon ventilátora: 165 (±10%) m³/h
Spotreba energie: 110W
Poistka: 1.6A
Teplota prostredia: 5÷50°C
Prípustná relatívna vlhkosť prostredia: < 80% REL.H
Hmotnosť zariadenia: 2,7 kg
Dĺžka kábla: 1,5 m

598,80 € s DPH
( 499,00 € bez DPH)OTS-30


PARAMETRE ZARIADENIA:
Maximálna kapacita: až 30 000 mg/h
Metóda výroby ozónu: korónový výboj
Výkon ventilátora: 230 (±10%) m³/h
Spotreba energie: 220W
Poistka: 1.6A
Teplota prostredia: 5÷50°C
Prípustná relatívna vlhkosť prostredia: < 80% REL.H
Hmotnosť zariadenia: 3,2 kg
Dĺžka kábla: 1,5 m

838,80 € s DPH
( 699,00 € bez DPH)


DEZINFEKCIA

odstraňuje baktérie, vírusy a huby

LIKVIDÁCIA ALERGÉNOV

roztoče, peľ, zárodky plesní

ODSTÁNRENIE PLESNÍ

zo stien, podláh a nábytku

ODSTRÁNENIE ZÁPACHU

po cigaretách, hnilobe, stuchline

OZÓNOVÝ GENERÁTOR

Ozónový generátor je určený na ozonizáciu všetkých typov miestností, bytov, automobilov a nákladných priestorov, klimatizačných systémov. Zariadenie je vhodné pre domáce použitie, v kancelárskych priestoroch, pre rôzne typy zdravotníckych zariadení (kozmetika, zubná starostlivosť) všade tam, kde sa vyžaduje dezinfekcia priestorov. Ozónový generátor sa dá použiť aj na dezinfekciu a odstránenie nepríjemného zápachu. Veľmi dôležitým aspektom je to, že počas ozonizácie v miestnosti nemôžu byť žiadne osoby ani zvieratá. Po ozonácii miestnosť prevetrajte asi na 15-30 minút. Ak miestnosť nie je vetraná, potom zamedzte vstupu najmenej 2 hodiny po ukončení ozonácie.

AUTOMATICKÝ VÝBER PRACOVNÉHO ČASU PRE KUBATÚRU MIESTNOSTI

Približný čas na dosiahnutie koncentrácie ozónu 15 mg/m³ (7ppm) v miestnosti, keď ozonátor pracuje s kapacitou 15 g/h:

30 m³ - 2 min. (napr. miestnosť 3m x 4m x 2,5m d/v/š)
60 m³ - 4 min. (napr. miestnosť 6m x 4m x 2,5m d/v/š)
120 m³ - 8 min. (napr. miestnosť 6m x 8m x 2,5m d/v/š)
200 m³ - 12 min. (napr. miestnosť 8m x 10m x 2,5m d/v/š)
300 m³ - 19 min. (napr. miestnosť 12m x 10m x 2,5m d/v/š)

Máte akékoľvek otázky? Zavolajte nám.

SLUŽBY

DEZINFEKCIA PRIESTOROV


NAJÚČINNEJŠIA DEZINFEKCIA A DEZODORÁCIA
Odstráni 1 000 000 vírusov za pár minút

Cenník

dezinfekcia priestorov

1 m³ - od 0,35 €

dezinfekcia interiéru vozidla

20 €

minimálna cena objednávky

25 €

Doprava v rámci mesta Martin je v cene služby. Doprava mimo mesta Martin je cena určená dohodou.
Ceny sú orientačné, závisia od veľkosti a špecifikácie priestorov a sú stanovené dohodou.

Prečo ozón?

Možnosti využitia ozónuOblasti využiteľnosti generátoru ozónu

- väčšie miestnosti, jedálne, kuchyne, haly, domy (aplikácia 60-120 minút)
- odstraňovanie zápachu a ošetrenie vzduchu po požiaroch a povodniach v domoch
- odstraňovanie patogénov, hmyzu a hlodavcov v starých domoch
- odstraňovanie zápachu a ošetrenie stajní zvierat od patogénov
- odstraňovanie zápachu a ošetrenie priestorov pre spracovanie potravín (mäsa, mlieka, ovocia, zeleniny a pod.)
- odstraňovanie zápachu v reštauráciách, baroch a kaviarňach (cigaretový dym)

Informácie

1 Profesionálny generátor ozónu

Profesionálny generátor ozónu pre rýchlejšie odstraňovanie patogénov - koronavírusov a pachov pomocou „aktívneho kyslíka“ (O3), ktorý vytvára ozón v dvoch úrovniach výkonu (3,5 a 7g/hod). Generátor ozónu je určený pre ošetrenie väčších priestorov a bežne zničí všetky baktérie a vírusy v okolí. Generátorom ozónu prechádza kyslík (O2), ktorý sa pomocou „tichých“ korona výbojov z časti premieňa na nestabilný ozón (O3). Ozón likviduje všetky patogény, zápachy a hmyz (roztoče, mole, a pod.), ktoré sa v danej miestnosti nachádzajú. A taktiež aj odpudzuje hlodavce, kde zároveň čistí aj ich zápach...

2Výroba ozónu

Pomocou generátorov ozónu Technológia prúdenia vzduchu cez elektrické pole, v ktorom vzniká tzv. „tichý výboj“, ktorého elektrický prúd štiepi molekuly kyslíka na jednoatómové radikály. Tie sa následne spájajú s molekulami kyslíka a dochádza k vzniku ozónu (metóda koronového výboja). Výhodou je vysoká produkcia ozónu pri nízkom príkone elektrickej energie. Pomocou ÚV lámp Tie štiepia molekuly kyslíka na jednoatómové radikály, ktoré sa spájajú s molekulami kyslíka a vzniká ozón. Nevýhodou je malá produkcia ozónu pri vysokom príkone elektrickej energie.

3Dôležité upozornenia

Generátor ozónu nesmie byť používaný v prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín! Generátor ozónu nenahradzuje umývanie, vysávanie, pranie či tepovanie (teda žiadne mechanické čistenie). Preto aby ozón správne pôsobil, je potrebné pred jeho použitím očistiť mechanicky všetky nečistoty na ošetrovaných plochách. Generátor ozónu je určený výhradne na ošetrenie vzduchu, nie vody. Nikdy nepoužívajte generátor ozónu v nadmerne vlhkom interiéri (napr. čistenie poťahov áut mokrou cestou). Najskôr nechajte interiér poriadne preschnúť. Nadmerná vzdušná vlhkosť by mohla byť zdrojom korózie výbojovej dosky generátoru ozónu, došlo by k skráteniu životnosti generátoru a k možnej tvorbe oxidu dusíka a kyseliny dusičnej!

4Vplyv ozónu na baktérie a vírusy

Baktérie sú mikroskopické, jednobunkové organizmy s primitívnou štruktúrou. Telo baktérie je tvorené relatívne pevnou bunkovou stenou. Ozón interferuje (ovplyvňuje)metabolizmus buniek baktérii a s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku inhibície(útlmu) blokuje prevádzku enzymatického riadiaceho systému. Ozón narúša bunkovú stenu baktérii a narušuje jej štruktúru, čo má za následok likvidáciu baktérie. K procesu oxidácie dochádza v priebehu 1-10 s a k takmer okamžitému zničeniu.

Vírusy sú malé, nezávislé častice postavené z kryštálov a makromolekúl. Na rozdiel od baktérii sa množia len v hostiteľskej bunke, kde transformujú (pretvárajú) cudzí proteín na vlastný. Ozón ničí vírusy difúziou (prenikaním) cez proteínovú schránku do jadra nukleovej kyseliny, čo vedie k poškodeniu vírusovej RNA. Pri vyšších koncentráciách ozón ničí kapsidy (proteínový obal s uloženou genetickou informáciou), alebo vonkajšiu proteínovú schránku oxidáciou DNA (deoxyribonukleová kyselina) alebo RNA(ribonukleová kyselina) a tým narúša štruktúru mikroorganizmu.

5Upozornenie pre používanie

Generátor ozónu je určený pre jednorazové ošetrenie a nesmie byť používaný za súčasnej prítomnosti osôb, zvierat a rastlín! Toto zariadenie nenahrádza umývanie, vysávanie nečistôt či pranie alebo tepovanie tkanín. Tento typ generátora nie je určený pre ozonování vody, len vzduchu. Nikdy nepoužívajte generátor 0 vzduchu a ionizátory: Vzduch ošetrený bežnú čističkou vzduchu obsahuje aj naďalej baktérie, vírusy a plesne. Generátor ozónu zničí všetky zárodky zápachu. Ionizátor je zariadenie, ktoré pomocou elektrického výboja ionizuje vzduch, tzn. že v ňom zvyšuje množstvo záporných iónov. Dostatok týchto iónov môže mať pozitívny vplyv napríklad na kvalitu dýchanie (lepšie okysličenie krvi) a na ľudskú psychiku (viac duševnej energie, lepšia nálada). Ionizátor neničí baktérie, vírusy, plesne.

6Dôležité informácie

Obsluhu prístroja vykonáva výlučne náš vyškolený pracovník a je potrebné sa riadiť jeho pokynmi na mieste počas vykonávania dezinfekcie

Priestor počas vykonávania dezinfekcie musí byť uzavretý

Počas dezinfekcie je zakázane vstupovať do priestoru

V priestore počas vykonávania dezinfekcie sa nesmú nachádzať iné osoby, zvieratá ani rastliny

Po ukončení dezinfekcie pristoru je potrebné priestor vyvetrať